Naziv:   Sedište:  
God. osnivanja:   Oblast delovanja:  
       
   


Ukupno prikazanih organizacija: 90

Logo organizacije

Ansambl Miraž

Ansambl Miraž je pozorišna grupa koja radi na polju razvijanja umetnosti i misli, koristeći pozorište kao sredstvo traganja za drugačijim vidicima (mislima, osećanjima, iskustvima), širenja sopstvenog unutrašnjeg prostora, kreiranja smisla sopstvenog života, kao i razvijanja ličnih sposobnosti. Pozorište vidi kao mesto u kome se susreću ideja i konkretno iskustvo, misao i emocija i ostvaruje snažna veza između života i umetnosti. Ansaml Miraž već dugi niz godina ostvaruje intenzivnu i bogatu saradnju kroz različite aktivnosti sa svojim učiteljima i kolegama iz Kulturno-umetničke asocijacije Aletheia (Milano, Italija).

Bez slike

ApsArt - Centar za pozorišna istraživanja

Primena pozorišnih tehnika i drame u radu sa različitim socijalnim grupama u cilju stvaranja autentičnog umetničkog izraza grupe, ličnog oslobađanja i promene.

Bez slike

ARTEQ

Logo organizacije

Asocijacija mladih

Asocijacija mladih je grupa mladih entuzijasta, zainteresovanih, pre svega, za kulturu i umetnost. Naša misija jeste razvoj kulturnih kompetencija mladih kroz razvijanje kvalitetnih kulturnih i obrazovnih programa uz aktivno učešće velikog broja mladih.
Ciljevi Asocijacije mladih jesu unapređenje života mladih kroz poboljšanje kulturne ponude i vanškolskih edukativnih sadržaja, podsticanje omladinskog aktivizma i stvaranje novih gradskih centara kulture u okviru nedovoljno iskorišćenih i napuštenih prostora.

Bez slike

Auropolis

Logo organizacije

Balkansko književno društvo - Balkanski književni glasnik

Književnost, izdavaštvo.

Logo organizacije

BAZAART

BAZAART je organizacija umetnika iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana, sa sedištem u Beogradu, koja ima za cilj razvoj savremenih izvođačkih umetnosti i njihov dijalog sa društvom.

BAZAART je osmišljen kao baza za saradnju umetnika, umetničkih grupa i stručnjaka u zemlji i regionu, na projektima koji neguju interdisciplinarno istraživanje, umetnički rad i edukaciju u oblasti izvođačkih umetnosti.

Posebnu pažnju BAZAART posvećuje mladima kao učesnicima u kulturi.

BAZAART je posvećen partnerskoj saradnji i zajedničkim projektima sa umetnicima na evropskom prostoru, s posebnim akcentom na regionu Zapadnog Balkana. Kroz regionalnu mrežu, BAZAART doprinosi razvoju umetnika, publike, umetničke komunikacije, saradnje i razmene, i deluje na unapređenje socijalnih tokova na ovim prostorima.

Bez slike

BELDOCS

Bez slike

Belgrade Raw

Bez slike

Beogradska Umetnička Nova Teritorija - BUNT

Pod sloganom Samoodbrana umetnosti, tokom oktobra 2013 organizovana je kulturna akcija festivalskog tipa, sa ciljem da se privuče pažnja javnosti na veoma nepovoljnu situaciju u domenu muzičke umetnosti. Informisanje i privlačenje učesnika i publike obavljalo se isključivo preko društvenih mreža. Poziv na učešće u događaju stavljen je najpre na FB odakle se posle proširio a rezultat je bio da se više desetina umetnika i kulturnih radnika sâmo javilo da učestvuje u događaju. Među njima su bili renomirani umetnici ali i mladi, početnici, đaci i studenti.

U okviru BUNT-a 1.0 je održano 9 koncerata, 6 filmskih projekcija sa 8 filmova, učestvovao je 61 umetnik, organizovana su 4 koncerta posvećena isključivo mladim muzičarima od toga jedan, „Deca deci“, namenjen deci sa posebnim potrebama, izvedeno je 11 kompozicija srpskih autora.

Kompletna aktivnost, od umetničkih nastupa, preko prostora u kojima se BUNT održavao, preko dizajna, prevoda, sajta, prenosa i štimovanja klavira..., bila je donirana od strane učesnika a sav organizacioni i drugi rad bio je volonterski.
Zbog toga se za BUNT moze reci da je bio potpuno specificna forma dogadjaja/manifestacije. Nastala je u formi svojevrsnog ”upada u sistem”, kao vid reakcije na nezadovoljavajuce stanje u muzickoj kulturi i umetnosti, kao oblik protesta zbog takvog stanja a da bi se tim dogadjajem privukla paznja drustva na nezadovoljavajucu situaciju.

Bez slike

Bojana Petković

Diplomirala je grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
Aktivno izlaže na grupnim i samostalnim izložbama po zemlji i inostranstvu (Poljska, Jermenija, Amerika, Italija i Hrvatska).
Osnivač je i organizator umetničkog rezidencijalnog programa – Grafička kolonija mladih koja se održava u Prolom banji. Bavi se sito štampom, ilustracijom, animacijom, videom i performansom.

Bez slike

ČAJ...Odličan

Bez slike

CEDEUM

Bez slike

CEKOM

Logo organizacije

Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope

Centar za emprijske studije kulture:
1) Vrši empirijska i teorijska proučavanja kulture u širem (antropološkom) i užem (estetskom) smislu na prostoru jugoistočne Evrope;
2) objavljuje knjige i druge publikacije (naučne i stručne časopise, elektronske časopise, web stranice...) o pitanjima koja se odnose na oblast kulture, u skladu sa zakonom;
3) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti proučavanja kulturnih fenomena u širem smislu (umetnosti, masovnih medija, religije, filozofije, morala, običaja, kulturnih fenomena u svakodnevlju) i užem smislu (kulturna politika, kulturni menadžment, ekonomika kulture...);
4) Prati, analizira i evaluira implicitne i eksplicitne kulturne politike u zemljema jugoistočne Evrope i učestvuje u formulisanju strategija kulturne politike i drugih strategija i javnih politika koje s njom stoje u vezi;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave naučnim proučavanjem kulture;
6) Pruža konsultantske usluge u oblasti kulturne politike, kulturnog menadžmenta, ispitivanja javnog mnjenja i menadžmenta projektnog ciklusa;
7) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kulture;
8) organizuje javne tribine, građanske akcije i pokreće građanske inicijative vezane za ostvarenje prava na kulturu svih, a posebno manjinskih grupa;
9) organizuje izložbe, koncerte, pozoršne predstave, performanse, književne večeri i druge kulturne događaje koji su su skladu s ciljevima Centra i neprofitnog su karaktera;

Logo organizacije

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) u Beogradu je nezavisna kulturna institucija osnovana 1995. godine. Od tada, Centar je organizovao preko 4000 događaja: predstava, performansa, izložbi, koncerata, javnih diskusija, seminara i predavanja, uličnih i „ličnih” akcija, i kao producent i kao mesto okupljanja. Toponim umetnosti, politike, kulture i civilnog društva, javni forum, prostor kulturne produkcije i obrazovnih programa, Centar je zajednica koja od osnivanja raste sa novim saradnicima: umetnicima, ekspertima, aktivistima, dizajnerima, tehničarima U svojoj misiji – borbi protiv depolitizacije kulture osvajanjem slobode i odgovornosti u političkom oblikovanju stvarnosti, Centar inicira i razvija regionalnu i međunarodnu saradnju u artikulaciji praksi emancipacije i solidarnosti u kulturi.
CZKD je uvek bio mesto gde ljudi dolaze da se osećaju slobodno.
 

Logo organizacije

Centar za razvoj civilnih resursa

Misija CRCRa:
Afirmacija vrednosti otvorenog društva kroz edukaciju i aktivno uključivanje građana/ki u prevenciju i rešavanje konflikata baziranih na bilo kojoj vrsti diskriminacije i predrasuda.
Promocija ljudskih prava i slobode izražavanja kroz javne debate, predavanja, alternativnu umetnost i kulturu.

Vizija CRCRa:
Otvoreno društvo bez represije, tabua i predrasuda, zasnovano na pojedinačnoj odgovornosti i poštovanju individualnih različitosti i sloboda.

Bez slike

Centar za razvoj fotografije

Bez slike

CENU

Logo organizacije

DAH Teatar - Centar za pozorišna istraživanja

DAH Teatar centar za pozorišna istraživanja je jedina profesionalna, eksperimentalna pozorisna trupa, koja već dvadeset godina traje i stvara internacionalno, i u Srbiji.

Bez slike

Dobrica Veselinović

/

Logo organizacije

E-Tvrdjava

E-Tvrdjava NVO je 2010. nastala na temeljima festivala koji je osnovan 2008. i koji se od tada svake godine održava u rovovima niške Tvrđave.
Zalažemo se za razvoj umetnosti i u tu svrhu koristimo i promovišemo nove medije.

Logo organizacije

ERGstatus

ERGstatus je osnovan 1998. godine kao edukativni projekt suvremenog plesa. Od tada ovaj projekt se razvio u nezavisnu organizaciju koja se bavi savremenim plesom. Rad ERGstatus-a se sastoji od seminara, radionica i umetničke produkcije i inkluzivnog rada.

ERGstatus je ostvario saradnju sa mnogim umetnicima i trupama iz zemlje i sveta (SAD, Japan, Australija, Izrael, Poljska, Nemačka, Slovenija, Holandija i mnoge druge), učestvujući u projektima i nastupajući na brojnim međunarodnim festivalima i manifestacijama. ERGstatus plesni teatar osvojio je Medalju UBUS-a (Udruženje baletskih umetnika Srbije) i osvojio drugo mesto na Festivalu koreografskih minijatura 2000. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Logo organizacije

Forum civilne akcije

Razvoj lokalne zajednice, promocija demokratije i civilnog društva, podrška mladima i pomoc ugrozenim grupama
Osnovana od grupe mladih ljudi, entuzijasta, koji su bili nezadovoljni svojim položajem u društvu, situacijom u svom okruženju i celokupnim stanjem u državi, ali spremni da se uhvate u koštac sa problemima i krenuli su da stvaraju bolju budućnost;
Tokom trinaest godina rada FORCA je izrasla u ozbiljnu organizaciju, koja sada predstavlja jednu od okosnica trećeg sektora u Zapadnoj Srbiji;
Organizacija sada broji sedamnaest članova, osam stalno angažovanih saradnika i veliki broj povremenih saradnika i volontera.
U skladu sa misijom organizacije FORCA ima tri pravca delovanja i to:
- Razvoj civilnog društva - kao osnov za razvoj i unapređenje svih segmenata društva;
- Razvoj ekologije i ekološke svesti u lokalnoj zajednici;
- Humanitarni i socijalni programi - neophodni u narednom periodu za prevazilaženje teške socijalne situacije u kojoj se nalazimo.

Bez slike

Generator

Logo organizacije

Grupa “Hajde da…”

Grupa „Hajde da...“ se od svog osnivanja (1999. godine) bavila radom sa osetljivim grupama (izbeglim i raseljenim licima, Romima, osobama sa invaliditetom…). Organizacija je do sada sarađivala sa više umetnika, organizacija i institucija u zemlji i inostranstvu i realizovala je (samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama) više stotina projekata/programa/inicijativa(neke od njih su kompleksni višegodišnji programi, dok su neke – jednokratne aktivnosti, realizovane na lokalnom nivou).
Organizacija je 2004. godine dobila nagradu Saveta Evrope za jednu epizodu animirane serije „Uaaa nepravda!“ koja se bavi diskriminacijom na osnovnoškolskom urastu.
Grupa „Hajde da…“ je realizovala više pozorišnih produkcija koje uključuju pripadnike marginalizovanih grupa i pozorišne umetnike („Kriva za Gausa“, „Reset“ i „Tanatos“). Predstava Reset (koprodukcija sa UK Vuk Karadžić) je 2010. dobila nagradu na Festivalu alternativnog i novog teatra.
Od 2011. organizacija je pokrenula Festivale društveno angažovanog teatra „Van okvira/OffFrame“. Misija festivala je da okupi organizacije i autore koji se bave društveno angažovanom pozorišnom praksom u Srbiji i regionu, i da promoviše uključivanje u teatarski rad i pozorišne predstave pripadnike onih delova zajednice koji su u određenom društvenom kontekstu obespravljeni.

Logo organizacije

Hop.La!

Hop.la! je grupa umetnika osnovana 2005. godine u Beogradu. Svoj veseli naziv duguje mračnoj drami Ernsta Tolera „Hopla, mi živimo!“. Neguje autorski, participativni i istraživački pristup umetnosti, a svoje programe ostvaruje kroz saradnju sa organizacijama civilnog društva i institucijama kulture, kako u domenu autorskih projekata tako i kroz programe socijalne transformacije fokusirane na liberalizaciju estetičkih, kulturnih i društvenih modela.
Hop.la! je saradnik i član Evropske mreže nezavisnih pozorišnih grupa (EON), Druge scene (DrS) i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS).

Bez slike

Karkatag

Logo organizacije

KIOSK platforma za savremenu umetnost

Kiosk - Platforma za savremenu umetnost je nevladina, neprofitna organizacija koja deluje na polju umetnosti i kulture. Kiosk je osnovan u Beogradu 2002. godine od strane Ane Adamović i Milice Pekić. U 2008. godini Dorijan Kolundžija, umetnik, pridružuje se Kiosk timu.
Osnovni cilj Kiosk–a jeste široka saradnja među umetnicima i kulturnim radnicima iz svih oblasti savremene umetnosti. Kiosk veruje da inovativne umetničke aktivnosti neguju otvorenost i obezbeđuju bolje razumevanje društvenih i političkih poteškoća modernog društva. Imajući u vidu ovaj cilj, Kiosk kreira izložbe, publikacije i istraživačke projekte koji poboljšavaju razumevanje društvenih problema, teorije i prakse savremene umetnosti, i ulogu umetnosti u ''mejnstrim'' kulturi. Od 2002. godine Kiosk sarađuje sa umetnicima, kulturnim radnicima i javnošću da bi stvorio participativne projekte velikog formata i nove mreže koje podstiču dijalog.
Od 2007. godine Kiosk aktivno razvija projekte koji se bave savremenom umetničkom produkcijom u javnom prostoru, kreirajući privremene i trajne intervencije nad urbanom strukturom gradova u Srbiji.

Bez slike

KNAP kulturna nezavisna alternativna produkcija

Logo organizacije

Kolektiv, nezavisna umetnicka asocijacija

Kolektiv promoviše savremenu umetnost i teoriju, arhitekturu, dizajn i za cilj ima osnivanje Centra za savremenu umetnost u Šapcu.

Logo organizacije

Kontekst kolektiv

Kontekst kolektiv je autonomna organizacija čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse, polja umetnosti i kulture sa širim društvenim delovanjem.

FB: http://www.facebook.com/pages/Kontekst-Kolektiv/198915310144171
TWITTER: https://twitter.com/#!/KontekstBG
PHOTO: http://picasaweb.google.com/104322914878522751420?gsessionid=8ObzW0ypPQv96IGcP6TkBQ

Logo organizacije

Kroz prozor Fabrika

Kroz prozor Fabrika je osnovana 2009. godine kao udruženje građana sa ciljem da pored razvijanja i negovanja umetničkog u pozorištu, deluje društveno odgovorno.
Zato što je teatar mjesto gde društvo samo sebe simbolično oslikava i gde se ljudi sreću, poseduje veliki kapacitet za socijalnu koheziju i obnovu društvenog tkiva. Mi verujemo u moc pozorista da "dotakne" dušu i um, i tako doprinosi stvaranju boljeg društva. Koliko god skroman ili ne, taj doprinos bio. Obraćamo se, pre svega, ljudima do kojih kultura retko dolazi, idemo u manja mesta i govorimo pozorišnim predstavama o temama koje su bolne tačke drustva: nacionalizam, odgovornost, poštovanje, identitet itd.

Bez slike

Krug

Bez slike

Kuda.org

Bez slike

KulturKick Creative Productions

Logo organizacije

Kulturni centar Lift

Kulturni centar Lift je omladinsko udruženje građana, usmereno na stvaranje okruženja u kome građani Čačka, pre svega mladi, mogu da ostvare svoje lične i društvene potrebe. Osnovu delovanja udruženja čine aktivnosti iz oblasti kulture, nauke, edukacije, ekonomije, društvenog aktivizma i omladinske politike.

Logo organizacije

Kulturni centar REX

Kulturni centar REX je mesto istraživanja, izvođenja i afirmacije savremene kulturne produkcije. Od svojih početaka, REX je posvećen davanju podrške društveno angažovanim umetničkim praksama i kritičkom društvenom dijalogu. Kroz istraživanje i proširivanje polja savremene kulture, REX naročito podržava produkciju i prezentaciju analitičke i kritičke umetničke i aktivističke prakse. Nastoji da konstantno kreira i održava “slobodnu zonu” za diskusiju o trenutnim političkim i društvenim procesima, pruža otvorenu organizacionu i produkcionu platformu za dijalog, razmenu i saradnju. REX neprestano razvija kreativne modele komunikacije i razmene, i služi kao prostor u kome su kultura i politika konstantno u interakciji i preplitanju.
Tokom godina svoga rada REX producira, organizuje, koproducira i koorganizuje nekoliko stotina projekata koji se bave promocijom i produkcijom angažovanog filma, nove muzike, altenativnog pozorišta, vizuelnih umetnosti, savremenog plesa itd. Centralna tačka svih ovih aktivnosti često je vezana zbivanja i okolnosti u političkoj i kulturnoj sferi, kao i promociju emancipatorskih ideja i univerzalnih demokratskih vrednosti. Projekti se realizuju u prostoru REXa, u predgrađima Beograda i u gradovima širom Srbije, sa ciljem aktivnog učešća u lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i evropskoj kultunoj sredini. REX izvodi mnoštvo projekata u saradnji sa kulturnim radnicima aktivnim na različitim lokalnim i međunarodnim nivoima: organizuje gostujuće posete različitih umetnika i umetničkih grupa, učestvuje u forumima i radionicama, pokreće međunarodne projekte, razmene programa i iskustava sa sličnim organizacijama i centrima.
REX je smešten u zgradi i prostoru od značajne istorijske i kulturne vrednosti. Zgrada je funkcionisala kao mesto okupljanja beogradske jevrejske zajednice, za realizaciju brojnih aktivnosti društava Oneg Sabat i Gemilut Hasadim i kao Dom starih.
REX je član Asocijacije udruženja i inicijativa “Nezavisna kulturna scena Srbije”, Mreže nezavisnih kulturnih centara Evrope (Trans Europe Halles) i neformalne regionalne mreže Clubture.

Logo organizacije

Kulturni Front

Kulturni Front je udruženje građana koje se od 2000. godine bavi programima savremene umetnosti, dizajna, kulturne politike, književnosti i međunarodne saradnje. Od 2009. svakodnevno vodi program Evropskog centra za kulturu i debatu Grad u Beogradu sa ciljem održivog razvoja jedne nezavisne kulturne institucije.

Logo organizacije

Liceulice

Krajem 2010. godine pojavio se prvi broj novog i po svemu jedinstvenog medija u Srbiji. Magazin Liceulice (namerno se piše kao jedna reč, da bi se istakla dva značenja: lice ulice i lice u lice) je jedinstveni aktivistički medij i prve « ulične novine » u Srbiji . Sve ulične novine (ima ih u više od četrdeset zemalja sveta), pa i ove naše, odlikuju dve karakteristike: zalaganje za bolje društvo i inkluziju, kao i unapređenje života najugroženijih kategorija stanovništva.

Logo organizacije

Mikro Art

Mikro Art kao neformalna grupa postoji od 2009, a formalno od 2010. godine. U većini naših projekata bavimo se javnim prostor, da bi ga rekonstruisali (kao u projektu Ulična Galerija), da bi ga revitalizovali (u Ekpediticiji Inek film) ili da bi mu dali potpuno novu namenu (Taktilna Galerija). Takođe, u svim ovim projektima koristimo umetnost i kao sredstvo i kao cilj.

Logo organizacije

Multimedijalni centar Led art

MMC Led art- Art klinika je organizacija pre svega orjentisana na vizualnu umetnost, ali takodje bavi se i kulturnom politikom, muzikom,filmom, pozoristem.......

Bez slike

Nataša Vujkov

Logo organizacije

Neformalna grupa mladih šabačkih umetnika Kombinart

Kombinart je samoorganizovana, neformalna grupa mladih šabačkih umetnika koja se bavi kulturnim i umetničkim aktivizmom.

Bez slike

Neformalno udruzenje umetnika FIRMA

Logo organizacije

Nezavisna umetnička asocijacija Treći Beograd

Nezavisna umetnička asocijacija Treći Beograd je inicijativa grupe umetnika: Anice Vučetić, Olivere Parlić, Radoša Antonijevića, Veljka Pavlovića, Ranka Djankovića, Marine Marković, Sanje Latinović i Sandre Stojanović.

Logo organizacije

Nezavisni filmski centar FILMART

Nezаvisni filmski centаr "Filmаrt" je udruženje građanа osnovаno 2005. godine kаo nestrаnаčko, nepolitičko i neprofitno udruženje čiji je cilj nаučno i stručno istrаživаnje kulture, umetnosti, filmа, pozorištа, muzike, književnosti i dizаjnа, rаzvijаnje i unаpređenje kulturne i umetničke scene u zemlji kаo i obrаzovаnje kаdrovа iz oblаsti kulture i umetnosti i drugih licа zаinteresovаnih zа kulturu i umetnost u sklаdu sа zаkonom.

Bez slike

Nezavisni kulturni centar URBAN ART

Bez slike

Novi optimizam

Logo organizacije

Omladinski centar CK13

Omladinski centar CK13 je alternativni i edukativni prostor namenjen podsticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega mladih, koji podrazumeva visok stepen samoorganizacije i samoodrživosti aktivnosti mlađih generacija i njihovih nezavisnih akcija.

Logo organizacije

Organizacija za promociju aktivizma OPA

organizacija specijalizovana za stvaralaštvo mladih i žensko stvaralaštvo

Logo organizacije

PERIONICA

PERIONICA je neprofitna kulturna organizacija osnovana 2010. godine u Beogradu sa misijom da podržava i promoviše kritičku i društveno svesnu umetničku teoriju i praksu. Polazeći od premise da je umetnost uvek u neraskidivoj relaciji sa društvenim kontekstom u kome nastaje, smatramo da umetnost koja podstiče kritičko promišljanje fenomena savremenog života postaje značajan činilac u formiranju mišljenja i stava javnosti. Prisutnost kritičke umetničke teorije i prakse u javnom prostoru je u velikoj nesrazmeri u odnosu na omniprisustvo nekritičkih, manipulativnih, propagandnih i ostalih sadržaja koji promovišu uvek iste vrednosti, odnosno odsustvo vrednosti. Naš zadatak je kreiranje vizuelno i kvalitativno drugačijeg javnog prostora, uspostavljanjem balansa u ponudi ekonomskih, političkih i kulturnih sadržaja.

Logo organizacije

PhotoExpo

PhotoExpo je organizacija koja deluje u cilju razvoja i promocije urbane kulture, kao i podsticanja kreativnosti kod dece i mladih. Programi koje realizuje utiču na kreiranje urbane kulturne scene, postavljanje standarda za uređenje javnih prostora i na aktivno uključenje građana u društvene tokove na nivou lokalne zajednice. Kroz dosadašnji rad udruženje je organizovalo muzičke festivale, izložbe i akcije u javnom prostoru grada, a u cilju saradnje različitih aktera na društvenoj sceni oko ideja od opšteg značaja.

Logo organizacije

PLAVO pozorište - pozorišna laboratorija

PLAVO pozorište je pozorišna laboratorija čija se ideologija bazira na principima koje su ustanovili reformatori pozorišta XX veka – Konstantin Stanislavski, Antonen Arto, Ježi Grotovski, Euđenio Barba i Odin teatar, kao i italijanski reditelj Masimo Đaneti. Pozorište koje postoji da bi se pozorište služilo, a ne da bi mu se služilo, pozorište koje istražuje dublje nivoe ljudske komunikacije, pozorište koje ima ideju pomeranja granica ljudske percepcije, pozorište koje živi utopiju pomirenja antrpologije i društva i pozorište koje je kritički stav – to su naše osnovne premise. Mi smo grupa ljudi koja, negujući zrno anarhizma u sebi, koristi pozorište kao mesto koje ima kredibilitet i u kome se mogu reći neke ozbiljne stvari o sebi i svetu koji nas okružuje.

Aktivnosti PLAVOG pozorišta obuhvataju:
- stvaranje pozorišnih predstava baziranih na laboratorijskom radu i njihovo izvođenje u kulturnim centarima, pozorištima i na festivalima širom Srbije i Evrope;
- edukaciju svih zainteresovanih za istraživački pristup radu u pozorištu kroz pozorišne radionice, seminare i duže kontinuirane pedagoške procese. Poseban akcenat se stavlja na edukativni rad sa mladima i decom u cilju otvaranja njihovih vidika za nove poglede na umetnost i kulturu uopšte, kao i na korišćenje mogućnosti laboratorijskog pozorišta u razvoju civilnog društva gde pozorište postaje aktivna snaga koja može da revitalizuje zajednicu;
- organizaciju međunarodnih pozorišnih susreta i festivala čiji su učesnici važne evropske nezavisne pozorišne organizacije.

Logo organizacije

Prozaonline

Prozaonline je neformalno udruženje proznih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije koje postoji od 2003. godine kao online projekat.
Prozaonline ima za cilj objavljivanje i promovisanje savremene prozne književnosti sa ex-YU prostora. Do sada je svoje delovanje pretežno vezivala za Internet.

Bez slike

Reload

Logo organizacije

Remont - nezavisna umetnička asocijacija

Remont nezavisna umetnicka asocijacija je udruzenje profesionalnih istoricara umetnosti I umetnika koja okuplja ( generise) inovativne aktere savremene umetnicke prakse svih generacija sa posebnim akcentom na nadolazecu generaciju I koja kroz izlozbenu, izdavacku, edukativnu, savetodavnu I informativnu delatnost , tezi da promovise i dokumentuje razvoj inovativnih umetnickih praksi, poveze umetnicku scenu, utice na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju medunarodne i regionalne kulturne saradnje

Bez slike

Sanja Krsmanović Tasić

Bez slike

Scena carina

Logo organizacije

SEEcult.org

SEEcult.org je nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 2002. u Beogradu radi unapređenja razvoja otvorene kulturne i umetničke scene u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, doprinosa saradnji u regionu i njegovoj integraciji u Evropu i ostatak sveta. Glavna aktivnost je portal za kulturu Jugoistočne Evrope SEEcult.org, pokrenut 2003. godine kao razvojna, informativno-edukativna, prezentaciona i dokumentaciona onlajn platforma za kulturu i umetnost, posebno posvećena afirmisanju savremenih kulturnih i umetničkih praksi, civilnog društva i neprofitnih medija. SEEcult.org realizuje i partnerske projekte posvećene kritičkoj umetnosti u regionu, kritičkom promišljanju savremene umetnosti, kao i analizi kulturnih politika u regionu. Takodje, organizuje i različite kulturne programe (izložbe, promocije knjiga, prezentacije…) i javne debate, konferencije i okrugle stolove. Udruženje SEEcult.org aktivno je u umrežavanju i podsticanju saradnje na nacionalnom i regionalnom nivou - jedan je od osnivača inSEEcp - Neformalne mreže portala za kulturu jugoistočne Evrope i Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS).

Bez slike

Stanica - Servis za savremeni ples

Stanica je prva i jedina organizacija osnovana od strane svih aktera savremene plesne scene sa ciljem da savremenu plesnu scenu u Srbiji ojača, struktuira i učini vidljivom i prepoznatljivom na lokalnom i međunarodnom nivou.

Bez slike

Studio 5

Logo organizacije

Studio za multimedijalnu umetnost

Studio za multimedijalnu umetnost je osnovao Nenad Bogdanović, uz pomoć grupe umetnika koji već nekoliko decenija rade i stvaraju u okviru nove umetničke prakse i afirmisani su kako u našoj zemlji tako i u svetu. Želeći na ovaj način da animiraju i zainteresuju kulturnu javnost, ovog regiona u Vojvodini, Srbiji i šire, u prihvatanju kvalitetnijeg programa kulturno-umetničkih aktivnosti.

Bez slike

Tačka komunikacije

Udruženje građana „Tačka komunikacije“ osnovano je u oktobru 2011. godine od strane menadžera i teoretičara kulture, a sa idejom da na jednom mestu okuplja one koji se u svom radu bave kreiranjem programa i projekata u oblastima kulture i novih medija.
Naše delovanje usmereno je prevashodno na temekoje su u vezi sa kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom. Koristeći novo medijske alate kontinuirano radimo na prikupljanju, arhiviranju, prezentaciji i afirmaciji nasleđa lokalnih zajednica. Cilj organizacije je da svojim delovanjem informiše građane o ovoj temi i uključiih u procese očuvanja i predstavljanja društvene istorije.
Organizacija „Tačka komunikacije“ želi da implementacijom projekata u navedenim oblastima postane prepoznatljiva kao tim koji doprinosi unapređenju ukupnog sistema čuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa i društvene istorije jednog grada i načina na koji se razvijao identitet neke sredine ili zajednice.
Kao partner јavnim institucijama i drugim organizacijama u planiranju i sprovođenju programa koji se bave promocijom kulture sećanja i beleženjem svakodnevice, društvenih procesa i položajem pojedinaca u njima, cilj nam je da istovremeno postanemo i podrška zajednicama u naporima da se ta sećanjao čuvaju i da se kroz različite vrste prezentacija podele sa okolinom.

Logo organizacije

Teatar MIMART

Teatar Mimart kontinuirano radi trideset godina u Beogradu bez obzira na političke, ekonomske, socijalne i druge okolnosti, koje su direktno uticale na aspekte održivosti ovog pionirskog istraživačkog pozorišta kod nas. Mi smo kroz timski rad, visokoobrazovne, umetničke, organizacione i druge kapacitete uspeli da osiguramo sprovođenje aktivnosti i ispunjenje naših projektnih ciljeva. Realizovali smo do sada: 53 predstave, preko 350 performansa i uličnih projekata, preko 100 otvorenih radionica za mlade, studente, plesače, glumce, građane, neafirmisane umetnike i radionice integracije. Organizovali smo festivale, predavanja, tematske razgovore, izložbe fotografija i izložbe artefakata.
U savremenom društvu istraživački teatar ima aktivan stav prema zajednici. Imamo viziju društva u kojem neverbalni istraživački teatar zauzima ravnopravno i važno mesto sistema kulturnih vrednosti, gde se ceni kontinuitet rada, održivost, originalnost i kvalitet, jer imamo instrumente umetničkog i kulturnog stvaralaštva, gde je sloboda izražavanja bitan faktor razvoja savremene umetnosti i društva.

Logo organizacije

Transformator – Platforma za transformaciju stvarnosti putem umetnosti

TRANSFORMATOR je udruženje umetnikа i profesionаlаcа iz rаzličitih oblаsti koji veruju dа je uz pomoć umetnosti i kulture moguće trаnsformisаti stvаrnost i podsticаti individuаlni i društveni rаzvoj. Osnovni cilj udruženjа je uključivаnje svih grupа grаđаnа i grаđаnki u umetničke аktivnosti, koje su prvenstveno bаzirаne nа pozorištu, performаnsu i plesu, i podsticаnje rаzvojа njihovih stvаrаlаčkih kаpаcitetа. Mi se borimo zа društvo u kojem svi ljudi imаju prаvo nа stvаrаlаštvo i u kojem mogu iznovа i neprestаno dа stvаrаju svoj život i zаjednicu u kojoj žive.

Logo organizacije

UA - Umetnička asocijacija Zrenjanin

UA je osnovana sa ciljem da
umreži pojedince i grupe koji su aktivni na polju kulture i umetnosti u Zrenjaninu
kroz zajedničke akcije i programe (izložbe, koncerte, performanse) ukaže i pokaže, predstavi i nastavi, neguje i reaguje
kroz realizovanje zajedničkih ideja, planova i programa doprinese razvoju savremene umetnosti u Zrenjaninu
zajedničkim delovanjem doprinese animaciji i afirmaciji građanske kulture, umetnosti, stvaralaštva i komunikaciji

Logo organizacije

Udruženje "Cirkusfera"

Cirkusferа je orgаnizаcijа zа rаzvoj sаvremenog cirkusа, umetničke
аnimаcije, sаvremenog i uličnog teаtrа. Okupljа posvećene mlаde
umetnike koji poznаju veštinu žonglirаnjа, mаnipulаciju objektimа,
аkrobаtiku, ekvilibrizаm, tehniku klovnа, glumu.

Zаlаžemo se zа unаpređivаnje rаzvojа kulture i umetnosti, аfirmaciju izvođаčkih umetnosti (sаvremenog cirkusа i uličnog
teаtrа) i nezаvisne umetničke scene; obrаzovаnje dece i mlаdih;
ekološke inicijаtive; podizаnje svesti o fizičkom i mentаlnom zdrаvlju i
celoživotnom učenju.

Tаkođe se zаlаže zа formirаnje regionаlne mreže
zа rаzvoj sаvremenog cirkusа; decentrаlizаciju pozorišnih аktivnosti
u Srbiji; međunаrodnu sаrаdnju sа stvаrаocimа i profesionаlnim
pedаgozimа iz poljа izvođаčkih umetnosti, nаročito iz poljа
sаvremenog cirkusа.

Među znаčаjne аktivnosti orgаnizаcije spаdа edukаtivni progrаm,
„Lаborаtorijа cirkuske umetnosti”, produkcije “S.O.S plаnetа Zemljа
zove” i “Oj srbijo među šljivmа” , projekat "Posetioci", festival savremenog cirkusa "Cirkobalkana" organizovan u saradnji sa udruženjima Cirkorama iz Hrvatske i Cirk' Oblique iz Francuske

Logo organizacije

Udruženje građana "Poezin"

Udruženje građana “Poezin” bavi se razvojem slem scene u Beogradu. Slam studio je web projekat organizacije Poezin. Ciljevi projekta su: mapiranje slam izvođača u Srbiji i regionu, produkcija radova o slam poeziji i slam sceni, organizacija slam radionica i organizacija slam prezentacija.

Šifra privredne delatnosti: 5811 – izdavanje knjiga
Šifra delatnosti: 9499 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Račun (Banca Intesa): 160 – 355937 – 41
Matični broj: 28044186
PIB: 107055532

* Sajt organizacije Poezin:
http://www.slamstudio.org/

* Poezin grupa na Facebook:
https://www.facebook.com/groups/poezinscena/

* Poezin strana na Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Poezin/103779449693653/

* Strana Slam Studija na Facebook:
https://www.facebook.com/slampoetrystudio

* Strana Nagrada hrčak DUDA na Facebook:
https://www.facebook.com/dudadadududaaaaaa

Logo organizacije

Udruženje građana KOD

UG KOD je osnovano 2006. sa misijom da razvija solidarnost i stvara uslove za razvoj socijalne pravde pravde i novog kulturnog modela odgovornog društva u kojem postoje jednake šanse i mogućnosti za svakog. Udruženje građana KOD je društveni servis koji doprinosi razvoju kreativnog sektora među mladima, ženama i drugim manje privilegovanim grupama.
KOD promoviše principe društvene solidarnosti, inkluzije i defragmentacije društva, doprinesi ekonomskom osnaživanju i društvenoj integraciji nezaposlenih stručnjaka, žena bez stalnog zaposlenja, OSI i drugih marginalizovanih grupa. U tom smislu, UG KOD se priključuje inicijativama za razvoj socijalnog preduzetništva. Alati za ovu misiju su: kulturna produkcija i obrazovanje kroz i o umetnosti.

Logo organizacije

Udruženje građana “MillenniuM”

Udruženje građana „MillenniuM“ (skraćeno - NVO „MillenniuM“) je organizacija civilnog društva nastala 25.09.1999. u Kragujevcu sa misijom razvoja demokratije i građanskog društva u regionu Šumadije. Grupa osnivača NVO “MillenniuM”, koja je prethodno realizovala program “Otvoreni klub” u Kragujevcu, tokom 1997 – 1999. godine. želela je da inicira autohtone programe, bazirane na stvarnim potrebama lokalne zajednice i želji da se demokratizacija društva sprovede “odozdo” i uz aktivno uključenje građana, a ne samo političkih subjekata i javnog sektora. Glavne aktivnosti organizacije su vezane za oblasti demokratizacije, rada sa mladima i angažovane kulture i korisnici ovih, ali i drugih programa bili su na hiljade građana iz regiona Centralne Srbije, drugih regiona Srbije, ali i na širem, nacionalnom nivou. Ciljevi organizacije su: razvoj demokratije i građanskog društva, a posebno promocija demokratskih vrednosti i ljudskih prava, edukacija i osnaživanje organizacija građanskog društva, razvoj angažovane kulture i umetnosti kao sredstva promocije pomenutih vrednosti, javno zalaganje za učešće građana u odlučivanju, razvoj međunarodne, regionalne i međusektorske saradnje uz naglasak na decentralizaciji i regionalizaciji, razvoj lokalne i regionalne zajednice, sa posebnim osvrtom na mlade kao glavnu ciljnu grupu.

Logo organizacije

Udruženje građana „ARTIKAL - Društvo za negovanje i promovisanje savremenog i slobodnog umetničkog izražavanja“

Udruženje građana „ARTIKAL - Društvo za negovanje i promovisanje savremenog i slobodnog umetničkog izražavanja“ osnovano je 2008. u Beogradu kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj zalaganje za duhovno i kreativno unapređenje svesti o umetnosti i kulturi kroz promovisanje savremene umetničke prakse.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) promoviše savremenu umetničku produkciju, njenu kritiku i teoriju;
2) priprema i organizuje izložbe dela savremene umetnosti članova udruženja
3) edukuje članove o umetničkim tokovima;
4) edukuje mlade, bez obzira na njihove psihičke i fizičke mogudnosti, kroz posebno prilagođenje programe;
5) sarađuje sa institucijama kulture, udruženjima umetnika, školama i univerzitetima, inicijatorima umetničko-kulturnih sadržaja iz zemlje i inostranstva;
6) sakuplja naučnu i stručnu literaturu iz oblasti umetničke teorije i prakse i publikuje brošure o radu udruženja;
7) organizaciono okuplja stručnjake iz oblasti kulture i obrazovanja;
8) zalaže se za uključivanje mladih u rad lokalne zajednice u cilju razvijanja demokratskih odnosa u zajednici.

Logo organizacije

Udruženje građana „Vido“

Udruženje građana Vido je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti kulture, medija i obrazovanja. Stavljamo akcenat na kreativno izražavanje kroz kreiranje multimedijalnih sadržaja i upotrebu novih medija.

Logo organizacije

Udruženje Kreativno usmereno rešavanje situacije

Udruženje KURS je osnovano 2010. godine u Beogradu od strane grupe umetnika.
Ciljevi udruženja su: promovisanje kritičkih umetničkih praksi; poboljšanje uslova kulturne i umetničke produkcije; zalaganje za očuvanje domena kulture i obrazovanja u sferi javnog dobra; proučavanje proizvodnih odnosa u kulturi i umetnosti; proučavanje javnog prostora i delovanja umetnika u javnom prostoru.
Članice i članovi: Miloš Miletić, Mirjana Radovanović, Nikola Đorđević, Jelena Grujičić Gautier, Tanja Uverić

Logo organizacije

Udruženje Kulturis

Udruženje „Kulturis“ osnovano je krajem 2009. godine kao dobrovoljno, neprofitno udruženje građana čiji su ciljevi usmereni ka podsticanju razvoja međunarodne saradnje u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. „Kulturis" svoje projekte zasniva na edukaciji i unapređenju svesti pojedinaca i društva o vrednostima i ulozi kulture u savremenom društvu, i u tom cilju osmišljava i organizuje na neprofitnoj osnovi (samostalno ili u saradnji s drugim organizacijama i institucijama koje imaju slične ciljeve) kulturne, umetničke i druge aktivnosti različitog formata (tribine, predavanja, izložbe, radionice za decu i odrasle). Posebno smo ponosni na projekte koji podstiču interesovanja dece i mladih za teme iz oblasti kulture, umetnosti i održivog razvoja.

Logo organizacije

UDRUŽENJE POKRETNI ALTERNATIVNI TEATAR OMLADINE SMEDEREVO

PATOS je skraćenica od Pokretni Alternativni Teatar Omladine Smederevo koji okuplja mlade ljude posvećene pozorišnoj umetnosti (profesionalne glumce, reditelje, amatere, studente umetničkih fakulteta kao i tinejdžere) oko istraživačkih i eksperimentalnih teatarskih projekata, često ostvarujući partnerstva i kooperaciju sa profesionalnim teatarskim trupama u zemlji i inostranstvu.

Nastao je 1986. godine. Prva predstava koja je izvedena bila je predstava RAŠKO I NEVENA u režiji Vladislava Nešića. Godinama su se nizale izvanredne predstave, koje su višestruko nagrađivane kako na domaćim, tako in a internacionalnim festivalima. Od svojih početaka PATOS je iznedrio više od 50 sopstvenih produkcija i nekoliko koprodukcija. Godinama je radio pri smederevskom Centru za kulturu. Godine 2010. PATOS postaje zaseban pravni subjekt, što mu je omogućilo učestvovanje na dodatnim konkursima.

PATOS je jedina trupa u Smederevu koja se permanentno bavi scenskim umetnostima.

PATOS organizuje radionice preko cele godine, i ima svoju produkciju ili više njih na kraju sezone. Grupa je prilično velika – okuplja oko 35 mladih ljudi ukupno, sa oko 15 umetnika saradnika koji se bave različitim umetničkim disciplinama.

PATOS je snažan faktor okupljanja za savremenu i istraživačku umetnost u Smederevu i njemu gravitirajući region.

Sarađuje sa mnogim inostranim pozorištima, od kojih bi posebno trebalo izdvojiti: Teatro Koreja iz Leća u Italiji (sa kojim PATOS sarađuje više od sedam godina), zatim DIS Teatar iz Banja Luke, Harlekin Teatar iz Postojine (Slovenija), Rubikon iz Rijeke (Hrvatska), MTM iz Mostara (BiH), DADA iz Čakoveca (Hrvatsla)…

Takođe, PATOS ima partnerstva i u zemlji: BAZAART (Beograd)…

Logo organizacije

Udruženje Prostor

Udruženje Prostor se od 2009. godine bavi Art terapijom i zaštitom ljudskih prava osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Projekti pod zajedničkim nazivom ReMind sprovode se poslednje dve godine u nekoliko psihijatrijskih institucija u Beogradu i Vršcu kao i van institucija, u lokalnoj zajednici. Trenutno se redovne aktivnosti odvijaju u prostorijama Mesne zajednice opštine Zvezdara, sa ciljem izlaska iz okvira institucije i uticaja na bržu reinegraciju korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga u naše društvo.
Neka od ključnih dostignuća projekata namenjenih osobama sa problemima mentalnog zdravlja:
- doprinos destigmatizaciji ove populacije u Srbiji (nerešen položaj ovih ljudi predstavlja veliki problem na čijem rešavanju se do sada nije radilo),
- doprinos razvijanju socijalne usluge u zajednici u skladu sa zakonom i
- uključivanje veoma velikog broja korisnica/ka psihijatrijskih usluga u projekat ReMind (Klinika za psihijatriju KCS/KBC Dragiša Mišović/Padinska Skela/Institut za mentalno zdravlje i Specijalna psihijatrijska bolnica,Vršac)
- razvijanje prakse korišćenja Art terapije u cilju društvene promene

Logo organizacije

Udruženje umetnika Frekvencija

Frekvencija je udruženje umetnika malog formata posvećeno produkciji i promociji inovativnih i kritičkih umetničkih radova i projekata.

Bez slike

Udruženje za razvoj kulture Elektrika

Bez slike

Udruženje „Šta hoćeš“

Logo organizacije

Undergrad

Undergrad je umetnička grupa, koja se bavi izdavaštvom, alternativnom video I film produkcijom, muzičkom produkcijom I izdavaštvom kroz svoj muzički lejbl Headnod, izdavaštvom I street art-om. Postoji od 2001. godine, a 2008. je registrovana kao udruženje građana pod imenom Multimedijalni klub Izgradnja.

Bez slike

Valjevska kulturna mreža

Bez slike

Vojvođanka - regionalna inicijativa

Logo organizacije

Zaječarska inicijativa

: Zaječarska inicjativa je nevladino I neprofitno udruženje osnovano 2001. godine u Zaječaru. Grografski, ZI deluje pretežno na teritoriji Timočke krajine, tj. Zaječarskog I Borskog okruga. Za sve ove godine rada Zaječarska inicijativa se profilisala kao organizacija koja se bavi mladima, posebno u oblastima kulture I umetnosti, razvoja kritičke misli, njihovog ličnog I profesionalnog razvoja. 2010. godine ZI osniva Omladinski centar Zaječar, koji predstavlja jedinstveni prostor gde se održavaju razni kulturni I umetnički sadržaji namenjeni mladima, ali I ostalim građaima. Takođe, ZI je tokom svog rada podržavala što logistički, što finansijski, razne umetničke grupe , pojedince I festival u Timočkoj krajini, a pre svega kroz razne svoje re-granting programe (npr. Kultivacija). Strateški pravci delovanja zaječarske inicijative su: angažovanje mladih, razvoj transparentnosti I političke odgovornosti, razvoj filantropije. 2013. godine Zi osniva prvu fondaciju za razvoj lokalne zajednice “Iskorak”.

Bez slike

Zalet

Logo organizacije

Zemunski mali umetnički centar

ZMUC je umetničko udruženje koje sa pozicija društvene, kulturne, geografske i političke margine angažovano, kritički i neposredno učestvuje u stvaranju savremene kulturne scene i mreže međunarodne razmene i saradnje sa pojedincima, grupama i organizacijama koje dele isti interes.
ZMUC na lokalnom nivou promoviše društveni značaj kulture organizujući otvorene radionice, izložbe i dešavanja, kao i razmenjujući sopstvena znanja, iskustva i ideje sa publikom i samim umetnicima. Na regionalnom nivou, ZMUC razvija interdisciplinarnu mrežu pojedinaca i organizacija koji će zajedno raditi na novom modelu održivosti savremene umetničke prakse.

Bez slike

Zid

Bez slike

Zlatna Grana

Logo organizacije

Zvuk i vizije

Udruženje građana osnovano je sa ciljem da se obezbedi pravni status "Sound and visions" festivala, a to je stvorilo uslove za realizaciju najrazličitijih ideja iz oblasti kulturnog delovanja. Za ovo kratko vreme postojanja Majdanpek je dobio mnogo. I više od toga. Udruženje broji do tri, člana.

Logo organizacije

Аsocijacija Kulturanova

Organizacijasvoj rad fokusiranarazvoju urbane kulturemladih i podizanjusvesti o svimrelevantnimpitanjima u društvu, s vizijomizgradnjekreativnogprostorazaomladinuNovogSada i regije. AsocijacijaKulturanovanezvaničnopostojiod 1999. a 2001. godinesmo i zvaničnoregistrovani. Organizacija je osnovanakaokrovnaorganizacijasvihonihmladihljudikojisubiliumorniodzatvorenostitadapostojećihinstitucija i kojizbognedostatkaiskustva, prostornih, finansijskih i drugihresursanisumogliostvaritisvojekreativnepotencijale u umetnosti. Na Osnivačkojskupštinibilo je prisutnopreko 200 mladihljudi! Samnogima od njihorganizacija i danassarađuje. Način i razlogosnivanjaumnogome je opredelio i budućeaktivnostiorganizacije.

Glavnapoljanašegdelovanjasu:
1. festivali i dešavanja
2. produkcijapozorišnih, savremeno-plesnih, filmskih i muzičkihostvarenja
2. predavanja, konferencije (društvo, kulturnapravakaodeoljudskihprava, omladinskapolitika)
3. radionice, seminari, kampovi (obrazovanje)